.

Lise Ders Notu Hesaplama

Lise ders notu hesaplama, öğrencilerin akademik başarılarını objektif bir şekilde değerlendirmeye yönelik önemli bir süreçtir. Bu süreçte sınavlar, projeler, ödevler ve diğer değerlendirmelerden elde edilen puanlar dikkate alınarak öğrencilerin dönem notları ve genel not ortalamaları belirlenir.
1. YAZILI SINAV
:
2. YAZILI SINAV
:
3. YAZILI SINAV
:
4. YAZILI SINAV
:
5. YAZILI SINAV
:
6. YAZILI SINAV
:
1. PERFOR. GÖREV
:
2. PERFOR. GÖREV
:
3. PERFOR. GÖREV
:
1. UYGULA. GÖREVİ
:
2. UYGULA. GÖREVİ
:
3. UYGULA. GÖREVİ
:
1. TEMRİN PROJE
:
2. TEMRİN PROJE
:
PROJE
:

Lise eğitiminde, ders notları öğrencilerin akademik başarılarının belirlenmesinde ve üniversiteye girişte önemli bir rol oynar. Lise not hesaplama, öğrencilerin derslerdeki performanslarını objektif bir şekilde değerlendirmeye ve bu performansların genel ortalamalarını belirlemeye yönelik bir süreçtir. 

Lise Ders Notu Hesaplama Yöntemleri

Genellikle öğrencilerin dönem içinde aldıkları sınavlar, projeler, ödevler ve diğer değerlendirmelerden elde ettikleri puanların toplanmasıyla yapılır. Bu süreç, öğrencilere derslerindeki performanslarını ve başarı seviyelerini daha iyi anlamaları için bir ölçüt sunar. İşte lise ders notu hesaplamada izlenen adımlar:

 1. Sınav ve Değerlendirme Puanlarının Toplanması: Her ders için öğrencinin aldığı sınav, proje, ödev ve diğer değerlendirmelerin puanları toplanır. Örneğin, matematik dersi için iki yazılı sınav ve bir proje değerlendirmesi olabilir.

 2. Puanların Ağırlıklandırılması: Her değerlendirme türü, ders öğretmeni veya okul yönetimi tarafından belirlenen bir ağırlığa sahiptir. Örneğin, yazılı sınavlar %40, projeler %30, ödevler %20 ve sınıf içi katılım %10 gibi ağırlıklarla değerlendirilebilir.

 3. Ağırlıklı Puanların Hesaplanması: Öğrencinin her değerlendirme türünden aldığı puan, o değerlendirme türünün ağırlığı ile çarpılarak ağırlıklı puanlar hesaplanır.

  (Sınav Puanı x Sınav Ağırlığı) + (Proje Puanı x Proje Ağırlığı)
  + (Ödev Puanı x Ödev Ağırlığı) + (Katılım Puanı x Katılım Ağırlığı)

  Dönem Notunun Hesaplanması: Ağırlıklı puanlar toplanarak dersin dönem notu elde edilir. Örneğin:

  (Sınav1 Puanı x %40) + (Sınav2 Puanı x %40) + (Proje Puanı x %20)
Genel Not Ortalaması (GPA) Hesaplama

Genel Not Ortalaması (GPA), öğrencinin tüm derslerindeki performansının bir özetidir ve genellikle 4.00 veya 100 üzerinden hesaplanır. GPA hesaplamak için şu adımlar izlenir:

 1. Her Dersin Dönem Notunun Belirlenmesi: Yukarıda belirtilen yöntemle her dersin dönem notu hesaplanır.

 2. Ders Kredilerinin Belirlenmesi: Her dersin kredisi, dersin haftalık saat sayısına veya okulun belirlediği kredi sistemine göre belirlenir.

 3. Ders Notu ve Kredi Çarpımı: Her dersin dönem notu, o dersin kredisi ile çarpılarak ders kredi notu hesaplanır.

  Ders Kredi Notu = Ders Notu x Ders Kredisi
   
 4. Tüm Ders Kredi Notlarının Toplanması: Öğrencinin aldığı tüm derslerin kredi notları toplanır.

 5. Toplam Kredi Sayısına Bölme: Tüm ders kredi notları toplamı, toplam kredi sayısına bölünerek genel not ortalaması elde edilir.

  GPA = Toplam Ders Kredi Notu / Toplam Kredi Sayısı
   

Lise Not Hesaplama Sistemleri

Türkiye'de lise not hesaplama genellikle 100 üzerinden yapılır. Notlar, belirli aralıklarla harf notlarına da dönüştürülebilir:

 • 85-100: AA
 • 70-84: BB
 • 55-69: CC
 • 45-54: DD
 • 0-44: FF

Notları İyileştirme Stratejileri

Öğrenciler, ders notlarını iyileştirmek için çeşitli stratejiler izleyebilirler:

 1. Düzenli Çalışma: Günlük veya haftalık çalışma programları oluşturarak konuları düzenli olarak tekrar etmek.

 2. Öğretmenlerle İletişim: Anlamadıkları konular hakkında öğretmenlerinden yardım almak ve ekstra kaynaklar talep etmek.

 3. Grup Çalışmaları: Arkadaşlarıyla grup çalışmaları yaparak konuları tartışmak ve farklı bakış açıları kazanmak.

 4. Ekstra Kaynak Kullanımı: Ders kitapları dışında, ek kaynaklar ve online eğitim materyallerini kullanarak konuları pekiştirmek.

 5. Zaman Yönetimi: Sınav dönemlerinde zamanı iyi yönetmek ve belirli konulara odaklanarak çalışmak.

BENZER HESAPLAMA ARAÇLARI
Ders notu hesaplama aracı, öğrencilerin sınav ve ödev notlarını girerek kolayca genel başarı ortalamasını hesaplamalarını sağlayan pratik ve kullanışlı bir uygulamadır.